Noli Me Tangere Buod ng mga Kabanata sa Noli Me Tangere

Noli Me Tangere II – Si Crisostomo Ibarra

Posted on May 18, 2011

MGA PALIWANAG
Dito ipinakita ang kahinaan ni Padre Sibyla- babae. Madali siyang humanga at magkaroon ng obsesyon sa isang babae na kanyang matipuhan. Dahil sa ganitong pag-uugali ay napaalis siya sa bayan ng Camiling kung saan siya naninilbihan dati bilang kura. Dito rin ipinakita ang kakaibang interes ng pari ng makilala si Ibarra dahil sa ito ay may hindi pangkaraniwang pananaw at nagmula pa sa Europa. Naging gawain na rin niya sa mga susunod na kabanata ang pagmasdan si Ibarra ng palihim upang mapag-aralan ito para sa kanyang sariling kapakanan.

Dito naman ipinakita ang pagkabigla ni Padre Damaso nang malaman na si Ibarra ang panauhin. Maaring sabihin na ang pagkabigla niya ay sanhi ng kalapastanganang ginawa niya sa ama ng binata. Maari din naman na ang pakahulugan ng kanyang pagkabigla ay hindi niya matanggap na may Indiyong nakapag-aral ng karunungan sa Europa at ngayon ay may balak na ipamahagi ang liberal na kaisipan sa kanyang mga nasasakupan.

Buod ng Noli Me Tangere: Kabanata 3 – Ang Piknik

Posted on May 14, 2011

Madaling araw pa lamang ay masigla ng nagsisigayakan ang mga kababaihan at kabinataan para sa kasiyahan sa araw na iyon. Magkakasamang naglalakad ang mga kababaihan, hiwalay sa kalalakihan. Kasama rin sa piknik na iyon ang mga kawaksi at matatandang babae. Sasakay sila sa dalawang bangka habang mangingisda sa ilog.

Buod ng Noli Me Tangere: Kabanata 2 – Liwanag at Dilim

Posted on May 13, 2011

Ito ang araw ng pagdating ni Maria Clara at ni Tiya Isabel sa San Diego upang mamalagi doon para sa pista ng bayan. Kumalat ang balita ng kanyang pagdating sapagkat kinagigiliwan siya lahat ng mga tao doon. Kumalat din ang madalas na pagkikita nila ni Ibarra, bagay na ikinagalit ni Padre Salvi. Napapansin naman ni Maria Clara ang pagbabago ng kilos at mga titig nito tuwing siya ay kaharap.

Buod ng Noli Me Tangere: Kabanata 21 – Mga Pagdurusa ni Sisa

Posted on May 12, 2011

Sa narinig mula sa kusinero ay kumaripas ng takbo si Sisa pauwi sa kanilang bahay. Hindi mawala sa kanyang isipan ang mga pangitain na dadamputin ng mga gwardiya sibil ang kanyang mga anak at ang bintang na pagnanakaw ng salapi ng dalawang bata. Namataan niya ang mga gwardya sibil na papalayo sa kanilang bahay, bagay na nakagaan sa kanyang takot sapagkat hindi nito kasama ang kanyang mga anak.

Buod ng Noli Me Tangere: Kabanata 20 – Ang Pulong sa Tribunal

Posted on May 11, 2011

Ang tribunal ang tanging bulwagan na nagsisilbing lugar para sa pagpupulong at pag-uusap ng mga makapangyarihan at mayayaman sa bayan. Panauhin noong araw na iyon sina Ibarra at ang guro. Nahahati ang mga nasa pulong sa dalawang kinatawan o lapian: ang conserbador na siyang pangkat ng mga matatanda na pinamumunuan ng Kabesa at ang liberal na binubuo naman ng mga kabataan sa pamumuno ni Don Filipo.

Pag-aaral sa Buod ng Noli Me Tangere Kabanata XIV

Posted on May 10, 2011

Narito ang buod ng Noli Me Tangere Kabanata XIV

GABAY SA PAG-AARAL:

   Batay sa inilahad ng kabanata, Pilosopo nga ba o Baliw lang si Tasyo?
   Sa iyong palagay, bakit masisiyahan si Pilosopo Tasyo sa pagkakaroon ng delubyo?

Note:
Sa tingin ng may-akda ng blog na ito, si Pilosopo Tasyo ay nangangarap ng kalayaan at kaunlaran na hindi angkop sa kasalukuyang kalagayan ng bansa ng panahong iyon. Ang kanyang mga pananaw ay para sa kinabukasan ng bansa: malaya, may sariling pamumuno, at malayo sa mga kuko ng pang-aalipin ng ibang lahi.

Pag-aaral sa Noli Me Tangere Kabanata XIII: Mga Babala ng Bagyo

Posted on May 9, 2011

Ang kabanatang ito ng Noli Me Tangere ay tungkol sa pagkatuklas ni Ibarra sa nangyari sa bangkay ng kanyang ama.

Basahin ang buod ng Kabanata 13 na inilalahad sa http://noli-me-tangere.com

GABAY SA PAG-AARAL:

   Bigyan ng kahulugan ang pamagat ng Kabanata.
   Ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa kalagayan ni Ibarra?

Pag-aaral sa Noli Me Tangere Kabanata XII: Araw ng mga Patay

Posted on May 7, 2011

Narito ang buod ng Noli Me Tangere Kabanata XII

GABAY SA PAG-AARAL:

   Ihambing ang pagkakaiba o pagkakatulad ng pag-alala sa mga yumao noon at ngayon.
   Nawalan ka na ba ng mahal sa buhay? Ano naman ang nagawa mo o hindi mo pa nagawa na gustong gawin sa taong iyon?

Pag-aaral sa Noli Me Tangere Kabanata XI: Ang mga Makapangyarihan

Posted on May 6, 2011

Ang ika-labing-isang kabanata ng Noli Me Tangere ay pagtatampok sa mga kilalang tao sa bayan ng San Diego. Karamihan sa mga tanyag na personalidad ay walang iba kundi ang mga mayayaman. Sa kabilang banda, iilan lamang ang mga pinaka-makapangyarihan. Ang mga ito ay walang iba kundi ang kura paroko (si Padre Damaso) at ang Alperes na tinatawag ding Komandante.

Pag-aaral sa Noli Me Tangere Kabanata X – Ang San Diego

Posted on May 5, 2011

Ang ika-sampung kabanata ng Noli Me Tangere ay ang pagsasa-lalarawan ng pinagmulan ng bayan ng San Diego at ng mga prominenteng tao sa bayan.

Narito ang buod ng Ang San Diego sa Kabanata X ng Noli Me Tangere.

Ang mga pangunahing tauhan sa Kabanata X: