Noli Me Tangere Buod ng mga Kabanata sa Noli Me Tangere

Pag-aaral sa Noli Me Tangere Kabanata II – Si Crisostomo Ibarra

Posted on March 16, 2011

Ating tunghayan ang Kabanata patungkol kay Crisostomo Ibarra. Ang bahaging ito ay inilalaan bilang gabay sa pag-aaral ng ikalawang kabanata ng Noli Me Tangere. Layunin din dito na makilala ang pangunahing tauhan sa kabanata, makapagbigay ng talakayan at kuro-kuro patungkol sa mga naganap na pangyayari at maihalintulad ito sa kasalukuyang kalagayan ng lipunan.

Ang salaysay ng buod ng Noli Me Tangere, Kabanata II ay matatagpuan sa Si Crisostomo Ibarra.

MGA TAUHAN:

 • Juan Crisostomo Ibarra y Magsalin - ang nag-iisang anak ni Don Rafael Ibarra at binatang nakapag-aral ng medisina sa Europa. Likas siyang may talino at mataas ang pagpapahalaga sa edukasyon bunga na rin ng pagtataguyod ng ama.
 • Kapitan Tiago - matalik na kaibigan ni Don Rafael Ibarra at nakipagkasundo sa huli na ipakasal ang kanilang mga anak sa takdang panahon.
 • Tinyente Guevarra - isa sa mga sumalubong at natuwa sa pagdating ni Ibarra
 • Padre Sibyla - Lihim nitong pinasubaybayan si Ibarra. Isa itong katangian ng pari- ang pagiging mapanuri sa isang tao lalo na kapag mayroong liberal na pananaw. Sa kanyang pagmamasid ay pinag-aaralan niya ang pagkatao ni Ibarra at ang kanyang mga natuklasan ang kanyang gagamitin sa sarili niyang kapakanan
 • Padre Damaso - Nagpakita kaagad ng disgusto kay Ibarra ng ito ay kanyang makita sa bahay ni Kapitan Tiago
 • Kapitan Tinong - isa sa mga Kapitan sa bayan ng Binundok at ang layunin ng pag-anyaya niya kay Ibarra ay upang magtamo ng karangalan kung dadalaw sa kanyang tahanan si Ibarra

MGA GABAY SA PAG-AARAL:

   Ano sa tingin mo ang (mga) dahilan ng pagbalik ni Ibarra sa lupang tinubuan?
   Ano ang iyong masasabi sa ginawang pagpapakilala ni Ibarra sa pamamagitan ng kaugaliang natutunan nito sa ibang bansa?
   Ano naman ang iyong gagawin kung makakaharap ka ng isang katulad ni Padre Damaso at gagawin nito sa iyo ang ginawa nito kay Ibarra?
   Anu-ano ang mga kaugaliang Pilipino na unti-unting nawawala sa panahon ngayon?
   Kung ikaw ang papipiliin, gagawin mo pa rin ba ang mga nakaugaliang iyon sa iyong kapwa, magulang o kapatid?
Comments (9) Trackbacks (0)
 1. thanks for the effort

 2. THANKKKKKKK YOU!!!!

 3. its more interesting to show some characters in noli me tang ere

 4. i want to know the distinction of crisostomo ibarra and simoun.. :) tnx.


Leave a comment

No trackbacks yet.