Noli Me Tangere Buod ng mga Kabanata sa Noli Me Tangere

Pag-aaral sa Noli Me Tangere Kabanata VII

Posted on March 20, 2011

Ang ika-pitong kabanata ng Noli Me Tangere ay tungkol sa sarilinang pag-uusap ng magkatipan, sina Ibarra at Maria Clara.

Narito ang buod ng Kabanata VII- Suyuan sa Asotea.

Mga pangunahing tauhan sa Kabanata VII:

 • Crisostomo Ibarra - bagamat matagal na nawala sa Pilipinas upang mag-aral sa ibang bansa, hindi pa rin nito makalimutan ang wagas na pag-ibig para sa kanyang kababata na si Maria Clara
 • Maria Clara - maagang naulila at kababata ni Ibarra. Pinadala siya sa kumbento sa suhestyon na rin ng kanyang inaama na si Padre Damaso

GABAY SA PAG-AARAL:

   Ihambing ang pagliligawan noong panahong iyon sa kasalukyang panahon
   Ano ang iyong opinyon sa uri ng ligawan noong panahon nila Maria Clara
   Maia-apply mo pa ba ito sa kasalukuyan?
Comments (2) Trackbacks (0)

Leave a comment

No trackbacks yet.