Noli Me Tangere Buod ng mga Kabanata sa Noli Me Tangere

Pag-aaral sa Noli Me Tangere Kabanata X – Ang San Diego

Posted on May 5, 2011

Ang ika-sampung kabanata ng Noli Me Tangere ay ang pagsasa-lalarawan ng pinagmulan ng bayan ng San Diego at ng mga prominenteng tao sa bayan.

Narito ang buod ng Ang San Diego sa Kabanata X ng Noli Me Tangere.

Ang mga pangunahing tauhan sa Kabanata X:

 • Don Rafael Ibarra - pinakatanyag at pinakamayaman sa bayan ng San Diego, may lahing Pilipino at Kastila
 • Padre Damaso - pinakamatagal na kura paroko sa San Diego at itinuring na kaibigan ni Don Rafael ngunit trinaydor niya ito
 • Don Saturnino - Ang ama ni Don Rafael Ibarra na napadpad sa lugar ng San Diego sa paghahanap nito sa yumaong ama.

GABAY SA PAG-AARAL:

   Isalaysay ang kaaibang alamat ng inyong bayan. Pinaniniwalaan nyo pa ba ito hanggang ngayon?
   Ilarawan din ang pinagmumulan ng kabuhayan sa inyong bayan. Ano pa sa tingin ninyo ang pwedeng gawin upang magkaroon ng pagkakakitaan ang mga taong naninirahan dito?
Comments (2) Trackbacks (0)
 1. thanks for this!!!!!!

 2. Nais ko po sana masagot ang mga sumusunod na katanungan ko:

  1) Bakit hindi po binanggit ang pangalan ng mga naging asawa ng mga lolo ni Crisostomo Ibarra?

  2) Bakit puro nag-iisang (only child) lalaki ang mga anak ng mga lolo at mga lola ni Crisostomo Ibarra?


Leave a comment

No trackbacks yet.