Noli Me Tangere Buod ng mga Kabanata sa Noli Me Tangere

Pag-aaral sa Noli Me Tangere Kabanata IX

Posted on May 4, 2011

Ang ika-siyam na kabanata ng Noli Me Tangere ay ang paglalahad ng mga suliranin sa bayan, na binabalikat ng mga prayle hindi upang magkaroon ng repormasyon sa kapakanan ng mga Pilipino kundi para sa kanilang pansariling interes.

Tunghayan ang buod ng Kabanata IX ng Noli Me Tangere

Narito ang mga pangunahing tauhan sa Kabanata IX:

Pag-aaral sa Noli Me Tangere Kabanata VIII

Posted on March 20, 2011

Ang ika-walong kabanata ng Noli Me Tangere ay ang pagbabalik tanaw ni Ibarra tungkol sa kaayusan ng Maynila bago pa man siya mangibang bansa. Matutunghayan ang buod ng Kabanata VIII ng Noli Me Tangere, Mga Alaala

Narito ang pangunahing tauhan sa Kabanata VIII:

Pag-aaral sa Noli Me Tangere Kabanata VII

Posted on March 20, 2011

Ang ika-pitong kabanata ng Noli Me Tangere ay tungkol sa sarilinang pag-uusap ng magkatipan, sina Ibarra at Maria Clara.

Narito ang buod ng Kabanata VII- Suyuan sa Asotea.

Mga pangunahing tauhan sa Kabanata VII:

Pag-aaral sa Noli Me Tangere Kabanata VI – Si Kapitan Tyago

Posted on March 20, 2011

Ang ika-anim na kabanata ng Noli Me Tangere ay paglalarawan kay Kapitan Tiago. Matutunghayan ang buod sa kabanatang ito ng Noli Me Tangere

Mga pangunahing tauhan sa Kabanata VI:

Pag-aaral sa Noli Me Tangere Kabanata V

Posted on March 18, 2011

Ang ikalimang kabanata ng Noli Me Tangere ay ang pag-iisip ni Ibarra tungkol sa sinapit ng kanyang ama. Matutunghayan ang buod ng Kabanata V ng Noli Me Tangere, Isang Tala sa Gabing Madilim

Narito ang mga pangunahing tauhan sa Kabanata V:

Pag-aaral sa Noli Me Tangere Kabanata IV

Posted on March 18, 2011

Ang ikaapat na kabanata ng Noli Me Tangere ay tungkol sa pagiging erehe at pilibustero diumano ni Don Rafael Ibarra. Ang buod ng kabanatang ito ay matatagpuan sa Kabanata 4.

Pag-aaral sa Noli Me Tangere Kabanata III

Posted on March 16, 2011

Ang ikatlong kabanata ng Noli Me Tangere ay patungkol sa mga pangyayaring naganap sa oras ng hapunan. Ang salaysay ng buod ng Noli Me Tangere, Ang Hapunan ay matatagpuan sa Kabanata 3.

Inilalahad sa pahinang ito ang mga tauhan sa kabanata at mga gabay na katanungan.

Pag-aaral sa Noli Me Tangere Kabanata II – Si Crisostomo Ibarra

Posted on March 16, 2011

Ating tunghayan ang Kabanata patungkol kay Crisostomo Ibarra. Ang bahaging ito ay inilalaan bilang gabay sa pag-aaral ng ikalawang kabanata ng Noli Me Tangere. Layunin din dito na makilala ang pangunahing tauhan sa kabanata, makapagbigay ng talakayan at kuro-kuro patungkol sa mga naganap na pangyayari at maihalintulad ito sa kasalukuyang kalagayan ng lipunan.

Ang salaysay ng buod ng Noli Me Tangere, Kabanata II ay matatagpuan sa Si Crisostomo Ibarra.

Pag-aaral sa Noli Me Tangere Kabanata I

Posted on March 16, 2011

Ang bahaging ito ay inilalaan bilang gabay sa pag-aaral ng unang kabanata ng Noli Me Tangere, Ang Pagtitipon. Layunin din dito na makilala ang mga tauhan sa kabanata, makapagbigay ng talakayan at kuro-kuro patungkol sa mga pangyayaring naganap sa unang kabanata, at maihambing ito sa kasalukuyang kalagayan ng lipunan.

Ang salaysay ng buod ng Noli Me Tangere, Kabanata I ay matatagpuan sa Ang Pagtitipon.