Noli Me Tangere Buod ng mga Kabanata sa Noli Me Tangere

Buod ng Noli Me Tangere Kabanata 48 Ang Talinghaga

Posted on October 4, 2011

Narito ang maikling buod ng Noli Me Tangere Kabanata 48 Ang Talinghaga.

Buod:
Dumating ng araw na iyon si Ibarra at masayang dinalaw si Maria Clara at Kapitan Tyago. Sinabi nito sa huli na tinanggal na ang kanyang pagiging excomulgado, at ipinabasa ang sulat kay Tiya Isabel. Tuwang tuwa naman ang tiyahin sapagkat magiliw siya kay Ibarra.

Buod ng Noli Me Tangere Kabanata 47 Ang Dalawang Senyora

Posted on October 1, 2011

Ang maikling buod ng Noli Me Tangere Kabanata 47 ay tungkol sa tunggalian ng dalawang senyora. Bawat isa ay may mataas na pagtingin sa sarili at mas mataas sila sa mga Pilipino. Ang kanilang kapritso ay hindi matatawaran lalo na kung ang pag-uusapan ay kung sino ang mas magaling sa kanilang dalawa.

Buod:

Habang mainit ang labanan sa sabungan, ang mag-asawang Donya Victorina at Don Tiburcio ay namamasyal. Ginagawa nilang libangan ang pag-alipusta sa maralitang tahanan ng mga Indio. At lalo pang naasar ang Donya sa hindi pagbibigay galang sa kanila ng mga nakakasalubong.

Buod ng Noli Me Tangere Kabanata 46 Ang Sabungan

Posted on September 15, 2011

Inihahayag ang maikling buod ng Noli Me Tangere Kabanata 46 Ang Sabungan.
Kung dati, ang mga katutubong Pilipino ay gumigising ng maaga at madilim na kung umuwi nang tahanan mula sa bukid , ang dahilan ay ang pagtatatrabaho. Ngunit nag-iba ang kanilang pamumuhay ng sakupin sila ng mga Kastila. Ang kabanatang ito ay paglalarawan ng pagkahilig ng mga Pilipino sa sugal na sabong, isang impluwensya ng mga Kastila na dala-dala natin hanggang sa kasalukuyan. Naging bahagi na rin ito (at ang sugal sa iba't-ibang pamamaraan) ng mga hindi kaaya-ayang kultura ng mga Pilipino, isa sa mga kanser na sumisira sa ating lipunan.
--------------
Buod:

Hindi mawawala ang sabungan sa anumang bayan na nasasakupan ng mga Espanyol. Ang sabungan sa San Diego ay katulad din ng mga sabungan sa ibang mga bayan. Nahahati ito sa tatlong bahagi: ang papasok na pintuan kung saan nakatao ang taga-singil sa bawat isang pumapasok sa sabungan. Ang ulutan na siyang ikalawang bahagi naman naririto ang daanan ng mga tao at dito rin nakahanay ang mga nagtitinda ng samu't-saring paninda. Kalapit ito ng isa pang lugar para sa mga tahur, magtatari at mga karaniwang parokyano ng sabungan. Dito nagaganap ang pustahan, tayaan at bayaran ng mga tao bago magsimula at pagkatapos ng bawat sabong na magaganap. Ang ikatlong bahagi ay ang ruweda, na pinagdarausan ng mga sultada. Ito ang pwesto ng mga may matataas na katungkulan at iba pang tinitingala sa lipunan.

Buod ng Noli Me Tangere Kabanata 42 Ang Mag-asawang De Espadana

Posted on August 22, 2011

Narito ang maikling buod ng Kabanata 42 Ang Mag-asawang De EspadaƱa

Lahat ay hindi mapanatag at nalulungkot dahil sa pagkakasakit ni Maria Clara. Tumawag na ng doktor si Kapitan Tyago at ngayon ay kasalukuyang pinagpipilian nila ni Tiya Isabel kung saan maglilimos: sa Krus ng Tunasan na himalang lumaki, o sa Krus na Matahong na nagpapawis. Sa bandang huli ay napagpasyahan ng dalawa na parehong lumisan ang mga ito upang gumaling kaagad si Maria Clara.

Buod ng Noli Me Tangere Kabanata 40 Ang Karapatan at Lakas

Posted on August 2, 2011

Maikling buod ng Noli Me Tangere Kabanata 40. Paglalarawan sa nagtutunggaliang pwersa sa bayan noong panahon ni Jose Rizal. Ang mga karapatan ay nababalewala sa kapritso ng mga may kapangyarihan na walang iba kundi sa pangunguna ng mga prayle, at pumapangalawa naman ang mga gwardya sibil.

Buod.

Bandang ika-sampu ng gabi sinimulang sindihan ang mga kuwitis na hudyat ng pagsisimula ng dula. Pinangasiwaan ni Don Filipo ang gabi ng pista. Ng mga oras na iyon ay magkausap ang tinyente at si Pilosopo Tasyo tungkol sa pag-ayaw ng Don sa kanyang tungkulin. Masama ang loob ng tinyente na hindi tinanggap ng Kapitan ang kanyang pagbibitiw.

Buod ng Noli Me Tangere: Kabanata 22 – Liwanag at Dilim

Posted on July 31, 2011

Maikling buod ng Noli me Tangere Kabanata 22

Ito ang araw ng pagdating ni Maria Clara at ni Tiya Isabel sa San Diego upang mamalagi doon para sa pista ng bayan. Kumalat ang balita ng kanyang pagdating sapagkat kinagigiliwan siya lahat ng mga tao doon. Kumalat din ang madalas na pagkikita nila ni Ibarra, bagay na ikinagalit ni Padre Salvi. Napapansin naman ni Maria Clara ang pagbabago ng kilos at mga titig nito tuwing siya ay kaharap.

Buod ng Noli Me Tangere: Kabanata 23 – Ang Piknik

Posted on July 29, 2011

Maikling buod ng Noli Me Tangere Kabanata 23

Madaling araw pa lamang ay masigla ng nagsisigayakan ang mga kababaihan at kabinataan para sa kasiyahan sa araw na iyon. Magkakasamang naglalakad ang mga kababaihan, hiwalay sa kalalakihan. Kasama rin sa piknik na iyon ang mga kawaksi at matatandang babae. Sasakay sila sa dalawang bangka habang mangingisda sa ilog.

Buod ng Noli Me Tangere Kabanata 39 – Si Donya Consolacion

Posted on July 27, 2011

Maikling buod ng noli me tangere kabanata 39. Ang kabanatang ito ng Noli me Tangere ay inilaan sa paglalarawan kay Donya Consolacion. Sinisimbulo ng kanyang personalidad ang mentalidad ng mga Pilipinong walang pagmamahal sa sariling kultura kung kayat binibihisan ang kanilang mga sarili ng ugaling dayuhan.

Buod

Si Donya Consolacion ay asawa ng alperes at nagpipilit maging mukhang taga-Europa sa pamamagitan ng paglalagay ng kolorete sa mukha at pagsasalita sa wikang Kastila. Mataas din ang pagtingin nito sa sarili at naniniwalang higit ang kanyang kagandahan kaninuman, kahit pa kay Maria Clara. Sa katunayan, si Donya Consolacion ay dating labandera na nakapag-asawa ng isang kawal na naging alperes ngayon. Salat din siya sa edukasyon na mababakas sa kanyang pag-uugali.

Buod ng Noli Me Tangere: Kabanata 38 – Ang Prusisyon

Posted on July 25, 2011

Maikling buod ng Noli Me Tangere kabanata 38. Ang mga kaganapan ay nakasentro sa idaraos na prusisyon at mga nakatakdang gawain ng Heneral ng araw na iyon.

Buod

Ang mga paputok at sunod-sunod na pagtunog ng mga kampana ay hudyat ng pagsisimula ng prusisyon. Lahat ng nakiisa ay may dala-dalang mga kandila at parol. Ang prusisyon na iyon ay ukol sa mga santong sina San Juan Bautista, San Francisco, Santa Maria Magdalena, San Diego De Alcala at ang pinakahuli ay ang Mahal na Birhen. Ang karo ni San Diego ay hinihila ng anim na Hermano Tercero.

Buod ng Noli Me Tangere: Kabanata 37 – Ang Kapitan Heneral

Posted on July 23, 2011

Maikling buod ng Noli me tangere kabanata 37. Ipinapakita sa kabanatang ito ng Noli Me Tangere ang makataong pamumuno ng Kapitan Heneral, na siyang may pinakamataas na pwesto sa lipunan ngunit hindi naghahari-hariang katulad ng mga prayle. Minarapat niyang magkaroon ng pantay na katarungan para sa lahat.

Buod.

Naunang kinausap ng Kapitan Heneral ang binatang nakagalitan ni Padre Damaso ng ito ay lumabas sa kalagitnaan ng sermon. Inakala ng binata na siya ay sasamain ngunit pagkatapos niyang makausap ang Kapitan Heneral ay nakangiti itong lumabas ng silid.