Noli Me Tangere Buod ng mga Kabanata sa Noli Me Tangere

Buod ng Noli Me Tangere: Kabanata 34 – Ang Pananghalian

Posted on June 2, 2011

Maikling buod ng Noli Me Tangere Kabanata 34.

Sa araw na iyon ay darating ang Heneral at tutuloy sa bahay ni Kapitan Tyago. Magkakaharap na nananghali ang mga mayayaman sa San Diego. Nasa magkabilang dulo ng hapag si Ibarra at ang alkalde mayor. Katabi ni Ibarra si Maria sa gawing kanan at ang eskribano naman sa kaliwa. Nandoon din sa hapag sina Kapitan Tyago, iba pang mga kapitan ng bayan ng San Diego, mga prayle, mga kawani ng pamahalaan at mga kaibigan nina Maria at Ibarra. Nagtaka naman ang karamihan sapagkat hindi pa dumarating si Padre Damaso.

Buod ng Noli Me Tangere: Kabanata 31 – Ang Sermon

Posted on May 30, 2011

Tunghayan ang maikling buod ng Noli Me TangereKabanata 32:

Sinimulan ni Padre Damaso ang kanyang sermon mula sa isang sipi sa Bibliya at nagsermon sa wikang Tagalog at Kastila. Ang kabuuan ng sermon ni Padre Damaso ay pagpupuri sa mga banal na santo ng simbahan, ang dapat tularan na sina Haring David, ang mapagwaging si Gideon, at si Roldan na isang tapat na mananampalataya; at higit sa lahat ay ang panlilibak sa mga Pilipino na binibigkas sa wikang Kastila kung kayat walang kamalay-malay ang nakararami sa kahulugan ng kanyang mga sinasabi. Pinatutsadahan din ng Padre ang lahat ng tao na kanyang hindi gusto upang ipahiya ang mga ito sa karamihan.

Buod ng Noli Me Tangere: Kabanata 30 – Sa Simbahan

Posted on May 29, 2011

Maikling buod ng Noli Me Tangere Kabanata 30. Dito inilalarawan ni Jose Rizal ang kanyang pagtutol sa mapanlait at mahahayap na ugali ng mga prayle noong panahong iyon. Bagamat siya ay tumatangkilik sa relihiyon, hindi naman niya maatim ang mga kagaspangan ng pag-uugali ng mga prayle. Inilalarawan din ang matapat na pagtangkilik ng mga Pilipino sa relihiyong nakagisnan, kahit pa ang kapalit nito ay ang kanilang kabuhayan.

Buod:

Dinumog ng lahat ang simbahan kung kaya't nagsiksikan ang mga tao sa kabila ng init at iyakan ng mga bata. Bayad din ang misang iyon para sa kabanalan ng lahat sa halagang P250. Ang paniniwala noon ay mas mabuti ng magbayad ng mahal sa misa kaysa sa komedya sapagkat ang misa ay makapagdadala ng kaluluwa sa langit, samantalang impyerno naman sa komedya.

Noli Me Tangere II – Si Crisostomo Ibarra

Posted on May 18, 2011

MGA PALIWANAG
Dito ipinakita ang kahinaan ni Padre Sibyla- babae. Madali siyang humanga at magkaroon ng obsesyon sa isang babae na kanyang matipuhan. Dahil sa ganitong pag-uugali ay napaalis siya sa bayan ng Camiling kung saan siya naninilbihan dati bilang kura. Dito rin ipinakita ang kakaibang interes ng pari ng makilala si Ibarra dahil sa ito ay may hindi pangkaraniwang pananaw at nagmula pa sa Europa. Naging gawain na rin niya sa mga susunod na kabanata ang pagmasdan si Ibarra ng palihim upang mapag-aralan ito para sa kanyang sariling kapakanan.

Dito naman ipinakita ang pagkabigla ni Padre Damaso nang malaman na si Ibarra ang panauhin. Maaring sabihin na ang pagkabigla niya ay sanhi ng kalapastanganang ginawa niya sa ama ng binata. Maari din naman na ang pakahulugan ng kanyang pagkabigla ay hindi niya matanggap na may Indiyong nakapag-aral ng karunungan sa Europa at ngayon ay may balak na ipamahagi ang liberal na kaisipan sa kanyang mga nasasakupan.

Pag-aaral sa Noli Me Tangere Kabanata XI: Ang mga Makapangyarihan

Posted on May 6, 2011

Ang ika-labing-isang kabanata ng Noli Me Tangere ay pagtatampok sa mga kilalang tao sa bayan ng San Diego. Karamihan sa mga tanyag na personalidad ay walang iba kundi ang mga mayayaman. Sa kabilang banda, iilan lamang ang mga pinaka-makapangyarihan. Ang mga ito ay walang iba kundi ang kura paroko (si Padre Damaso) at ang Alperes na tinatawag ding Komandante.

Pag-aaral sa Noli Me Tangere Kabanata X – Ang San Diego

Posted on May 5, 2011

Ang ika-sampung kabanata ng Noli Me Tangere ay ang pagsasa-lalarawan ng pinagmulan ng bayan ng San Diego at ng mga prominenteng tao sa bayan.

Narito ang buod ng Ang San Diego sa Kabanata X ng Noli Me Tangere.

Ang mga pangunahing tauhan sa Kabanata X:

Pag-aaral sa Noli Me Tangere Kabanata IX

Posted on May 4, 2011

Ang ika-siyam na kabanata ng Noli Me Tangere ay ang paglalahad ng mga suliranin sa bayan, na binabalikat ng mga prayle hindi upang magkaroon ng repormasyon sa kapakanan ng mga Pilipino kundi para sa kanilang pansariling interes.

Tunghayan ang buod ng Kabanata IX ng Noli Me Tangere

Narito ang mga pangunahing tauhan sa Kabanata IX: