Noli Me Tangere Buod ng mga Kabanata sa Noli Me Tangere

Mga Simbolo sa Pabalat ng Noli Me Tangere

Posted on May 18, 2011

Maraming matatalinong pakahulugan ang mga simbolong nakapaloob sa pabalat ng aklat ng Noli Me Tangere. Nakapaloob sa mga simbolong ito ang kabuuan ng nobela at mga representasyon ng kalagayan ng lipunan sa kasalukuyan at nais na kalagayan ng lipunan sa hinaharap.